ΑΓΩΓΟΙ

Στον τομέα των μονώσεων η insula παρέχει:

 • Φύλλα αυλακών
 • Βερνίκια
 • Ρητίνες
 • Σφήνες
 • Υπόσφηνα
 • Εξειδικευμένες βιομηχανικές ταινίες
 • Εποξικά υλικά
 • Κατασκευές από Μαρμαρυγία
 • Κυκλικής Διατομής (χαλκού)

  • ​ Διπλής Εμβάπτισης
  •  Μονής Εμβάπτισης
  •  Τριπλής Εμβάπτισης
  •  Εύτηκτα
 • ​Ορθογωνικής Διατομής (Χαλκού)

  • ​ Με μόνωση πολυιμηδίου
  •  Με μόνωση υαλονήματος (μονού/διπλού)
  •  Συνδυασμός υαλονήματος / πολυιμηδίου
  •  Μόνωση (NOMEX - KAPTON - KREPE)
 • Καλώδια άκρων μέσης τάσης (συνδ.) Η/Κ - Γ/Ν : 3.3KV - 6.6KV - 13.6KV - 16.3KV
​Όλα τα Υλικά και Προϊόντα είναι πιστοποιημένα και ακολουθούνται με COC και τις τεχνικές τους προδιαγραφές.