ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ

Η insula διαχειρίζεται όλων των ειδών Βιομηχανικά Πλαστικά καθώς και συνδυασμούς όπως PVC, PTFE, VESCOVITE, ABS, DERLIN, TORLON, PAE και άλλα.

Τα Υλικά διατίθενται σε μορφή διάτρητων, πλακών (φύλλων) και ράβδων με την δυνατότητα διαμόρφωσης όλων των Α’ Υλών βάση σχεδίου, δείγματος ή τεχνικών απαιτήσεων.

Όλα τα Υλικά και Προϊόντα είναι πιστοποιημένα και ακολουθούνται με COC και τις τεχνικές τους προδιαγραφές.