ΕΝΔΥΣΗ

  • Η insula παράγει και διαθέτει Πιστοποιημένες Στολές Πυροπροστασίας σε συνδυασμό με Γκέτες, Γάντια, Μάσκες . Οι στολές φέρουν την ανώτατη πιστοποίηση και ενδείκνυνται για την προστασία της ανθρώπινης ζωής από έκθεση σε φλόγα, τιγμένα μέταλλα κ.α. Κατάλληλα σχεδιασμένες για ελευθερία κίνησης και εύκολη τοποθέτηση.