ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΝΩΤΙΚΑ

Στην κατηγορία των Ηλεκτρομωνοτικών Υλικών η insula εντάσσει Εποξικά υλικά πολλαπλών συνθέσεων (200 kv)

Σε hgw 2061 έως hgw 2572.

Η insula διαθέτει σε μορφή διάτρητων, πλακών (φύλλων) και ράβδων με την δυνατότητα διαμόρφωσης όλων των Α’ Υλών βάση σχεδίου, δείγματος ή τεχνικών απαιτήσεων. 

Στην κατηγορία των Ηλεκτρομονωτικών μπορείτε να βρείτε επίσης  εποξικές/ πολυουρεθανικές ρητίνες καθώς βερνίκια ενός, δυο ή τριών συστατικών.

Όλα τα Υλικά και Προϊόντα είναι πιστοποιημένα και ακολουθούνται με COC και τις τεχνικές τους προδιαγραφές.