ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ

Στην κατηγορία αυτή η insula προσφέρει υλικά υψηλών θερμοκρασιών έως 1600°c με επιλογή συντελεστών θερμικής αγωγιμότητας (Α).

Ανάλογη τις τεχνικές απαιτήσεις διατίθενται: 

  • Υφάσματα  
  • Φύλλα 
  • Σωλήνες 
  • Ράβδοι
  • Κόλλες

Όλα τα Υλικά και Προϊόντα είναι πιστοποιημένα και ακολουθούνται με COC και τις τεχνικές τους προδιαγραφές.