ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Η insula κατασκευάζει βάση σχεδίου ή τεχνικών απαιτήσεων :

  • Μαξιλάρια πυροπροστασίας
  • Κουβέρτες πυροπροστασίας
  • Ασπίδες πυροπροστασίας
  • Διαστολικούς Συνδέσμους
  • Προστασίες Σωληνώσεων ή Καλωδίων

στις επιθυμητές διαστάσεις.

Όλα τα Υλικά και Υφάσματα είναι πιστοποιημένα και ακολουθούνται με COC, TDS και τις τεχνικές τους προδιαγραφές.