Η Εταιρεία μας

Insula Trade - Industrial Marine Products & Materials

Industrial Marine Products & Materials

H εταιρία ιδρύθηκε το 1984 στον Πειραιά Αττικής. Το κυρίως αντικείμενο της εντοπίζεται στον τομέα των ηλεκτρομονωτικών, θερμομονωτικών, μη μεταλλικών υλικών υψηλών προδιαγραφών. Οι διάφορες εφαρμογές των υλικών μας αφορούν τους κλάδους της βιομηχανίας και ναυτιλίας. Ειδικότερα τους χώρους της ενέργειας, μεταλλουργίας, αμυντικών συστημάτων καθώς και ηλεκτρονικών εφαρμογών βιομηχανίας και ναυτιλίας.
Μάθε περισσότερα σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας

Συνεχής Ενημέρωση & Ερευνητικά Προγράμματα

Η συνεχής ενημέρωση μας σχετικά με αναβαθμισμένα υλικά αιχμής σε συνεργασία με εργαστήρια ινστιτούτων και ερευνητικά προγράμματα, μας δίνει την δυνατότητα να μετατρέπουμε υλικά υψηλών προδιαγραφών σε λύσεις για προβλήματα υψηλών τεχνικών απαιτήσεων.
Οι πιστοποιήσεις των υλικών στις κατασκευές μας εγγυώνται την μεγίστη απόδοση τους στις εκάστοτε εφαρμογές.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Οι διάφορες εφαρμογές των υλικών μας αφορούν τους κλάδους της βιομηχανίας και ναυτιλίας. Ειδικότερα τους χώρους της ενέργειας, μεταλλουργίας, αμυντικών συστημάτων καθώς και ηλεκτρονικών εφαρμογών βιομηχανίας και ναυτιλίας.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Οι πιστοποιήσεις των υλικών στις κατασκευές μας εγγυώνται την μεγίστη απόδοση τους στις εκάστοτε εφαρμογές.