ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η insula έχει την δυνατότητα επεξεργασίας και διαμόρφωσης όλων των υλικών που διαχειρίζεται, με τον απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό και την χρήση CNC μηχανημάτων, βάση σχεδίου, τεχνικών απαιτήσεων ή δείγματος.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Στην κατηγορία των Ηλεκτρομωνοτικών Υλικών η Insula εντάσσει Εποξικά υλικά πολλαπλών συνθέσεων (200 kv).

Σε hgw 2061 έως hgw 2572 καθώς και λοιπές διεθνής νόρμες.

Η Insula διαθέτει σε μορφή διάτρητων, πλακών (φύλλων) και ράβδων με την δυνατότητα διαμόρφωσης όλων των Α’ Υλών βάση σχεδίου, δείγματος ή τεχνικών απαιτήσεων.

Στην κατηγορία των Ηλεκτρομονωτικών μπορείτε να βρείτε επίσης εποξικές/ πολυουρεθανικές ρητίνες καθώς βερνίκια ενός, δυο ή τριών συστατικών, ταινίες και θερμοσυστελλόμενους  σωλήνες ειδικών εφαρμογών.

Όλα τα Υλικά και Προϊόντα είναι πιστοποιημένα και ακολουθούνται με COC και τις τεχνικές τους προδιαγραφές,  ROHS -REACH.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ

Η insula διαχειρίζεται όλων των ειδών Βιομηχανικά Πλαστικά καθώς και συνδυασμούς όπως PVC, PTFE, VESCOVITE, ABS, DERLIN, TORLON, PAE και άλλα.

Τα Υλικά διατίθενται σε μορφή διάτρητων, πλακών (φύλλων) και ράβδων με την δυνατότητα διαμόρφωσης όλων των Α’ Υλών βάση σχεδίου, δείγματος ή τεχνικών απαιτήσεων.

Όλα τα Υλικά και Προϊόντα είναι πιστοποιημένα και ακολουθούνται με COC και τις τεχνικές τους προδιαγραφές.

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Στην κατηγορία αυτή η insula προσφέρει υλικά υψηλών θερμοκρασιών έως 1600°c με επιλογή συντελεστών θερμικής αγωγιμότητας (Α), με παράλληλη ηλεκτρομονωτική αντοχή.

Ανάλογη τις τεχνικές απαιτήσεις διατίθενται:

 • Υφάσματα
 • Φύλλα (διαμορφούμενα)
 • Σωλήνες (εύκαμπτοι / άκαμπτοι)
 • Ράβδοι
 • Κόλλες
 • Ταινίες / σαλαμάστρες

Όλα τα Υλικά και Προϊόντα είναι πιστοποιημένα και ακολουθούνται με COC και τις τεχνικές τους προδιαγραφές, ROHS -REACH.

ΑΓΩΓΟΙ

Στον τομέα των μονώσεων των αγωγών η insula σας παρέχει:

 • Αγωγοί ηλεκτρολυτικού χαλκού / αλουμινίου κυκλικής / ορθογωνικής διατομής.
  • Επισμαλτώμενοι
  • Επισμαλτώμενοι+Υαλόνημα
  • Υαλόνημα μονό / διπλό
  • Επισμαλτώμενοι+Ταινία Μίκας
  • Mίκα
  • Xαρτί Crepe
  • Πολυ-ιμίδιο
  • Έτοιμα τυλίγματα

Καλώδια συνδεσμολογίας άκρων τυλιγμάτων.

 • 1.1Kv-3,3Kv-6,6Kv-13,3Kv-17,2Kv.

 

Όλα τα υλικά συνοδεύονται από πιστοποιητικά καταλληλότητας.

ΜΟΝΩΣΕΙΣ

Στον τομέα των μονωτικών υλικών η insula σας παρέχει:

 • Εύκαμπτα / Άκαμπτα ηλεκτρομονωτικά φύλλα
 • Συνθετικά φύλλα
 • Βερνίκια (αέρος-κλίβανου) – Ρητίνες (2-3 συστατικών)
 • Σφήνες
 • Υπόσφηνα
 • Βιομηχανικές ταινίες
 • Κατασκευές ηλεκτρομονώσεων διαμορφωμένες βάσει σχεδίου / δείγματος.
 • Κατασκευές θερμομονώσεων διαμορφωμένες βάσει σχεδίου / δείγματος.
 • Θερμοσυστελόμενοι σωλήνες
 • Μονώσεις αυλακών – φάσεων
 • Πινακάκια συνδέσεων
 • Εργαλεία εργαστηρίων περιελήξεων

Όλα τα υλικά συνοδεύονται από πιστοποιητικά καταλληλότητας.

ΕΝΔΥΣΗ

Η insula παράγει και διαθέτει Πιστοποιημένες Στολές Πυροπροστασίας σε συνδυασμό με Γκέτες, Γάντια, Μάσκες . Οι στολές φέρουν την ανώτατη πιστοποίηση και ενδείκνυνται για την προστασία της ανθρώπινης ζωής από έκθεση σε φλόγα, τιγμένα μέταλλα κ.α. Κατάλληλα σχεδιασμένες για ελευθερία κίνησης και εύκολη τοποθέτηση.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Η insula κατασκευάζει βάση σχεδίου ή τεχνικών απαιτήσεων :

 • Μαξιλάρια πυροπροστασίας
 • Κουβέρτες πυροπροστασίας
 • Ασπίδες πυροπροστασίας
 • Διαστολικούς Συνδέσμους
 • Προστασίες Σωληνώσεων ή Καλωδίων στις επιθυμητές διαστάσεις.

Όλα τα Υλικά και Υφάσματα είναι πιστοποιημένα και ακολουθούνται με COC, TDS και τις τεχνικές τους προδιαγραφές.

ΑΦΙΞΕΙΣ

Η επιθυμία και η πολιτική της Insula να πρωταγωνιστεί στην διευθέτηση τεχνικών προβλημάτων με Υλικά υψηλών προδιαγραφών καθιστά αναγκαία την συνεχή ενημέρωση μας για νέα Υλικά καθώς και τον κύκλο ζωής των προϊόντων μας. Έτσι ενημερωνόμαστε μέσω του Τεχνικού Τμήματος της Insula για όλες τις εξελίξεις και αφίξεις νέων γενεών υλικών.

ΕΡΕΥΝΑ

Η συνεχής ενημέρωση μας σχετικά με αναβαθμισμένα υλικά αιχμής σε συνεργασία με εργαστήρια ινστιτούτων και ερευνητικά προγράμματα, μας δίνει την δυνατότητα να μετατρέπουμε υλικά υψηλών προδιαγραφών σε λύσεις για προβλήματα υψηλών τεχνικών απαιτήσεων.

Insula Trade – Industrial Marine Products & Materials

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η insula έχει την δυνατότητα επεξεργασίας και διαμόρφωσης όλων των υλικών που διαχειρίζεται, με τον απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό και την χρήση CNC μηχανημάτων, βάση σχεδίου, τεχνικών απαιτήσεων ή δείγματος.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

Η Insula έχει την δυνατότητα παράδοσης οποιασδήποτε Α Ύλης ή Προϊόντος σύμφωνα με τις επιθυμητές διαστάσεις, βάση σχεδίου ή δείγματος. Είναι δυνατή η διαμόρφωση όλων των Υλικών μας μετά από Μελέτη.

Όλες οι διαμορφώσεις γίνονται μετά από μελέτη και με τον απαραίτητο τρόπο ώστε να μην επηρεάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές του εκάστοτε Υλικού ή συνδυασμού αυτών.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η Insula αναλαμβάνει για εσάς την επιλογή και μελέτη υλικού καθώς και την κατασκευή μηχανικών μερών και άλλων προϊόντων για την αντιμετώπιση ειδικών περιπτώσεων. Σας παρέχεται η δυνατότητα κατασκευής οποιουδήποτε μηχανικού μέρους από τα υλικά που διαχειριζόμαστε ή του απαραιτήτου συνδυασμού αυτών βάση σχεδίου ή τεχνικών απαιτήσεων σας.

Όλες οι κατασκευές γίνονται μετά από μελέτη και με τον απαραίτητο τρόπο ώστε να μην επηρεάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές του εκάστοτε Υλικού ή συνδυασμού αυτών.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Οι διάφορες εφαρμογές των υλικών μας αφορούν τους κλάδους της βιομηχανίας και ναυτιλίας. Ειδικότερα τους χώρους της ενέργειας, μεταλλουργίας, αμυντικών συστημάτων καθώς και ηλεκτρονικών εφαρμογών βιομηχανίας και ναυτιλίας.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Οι πιστοποιήσεις των υλικών στις κατασκευές μας εγγυώνται την μεγίστη απόδοση τους στις εκάστοτε εφαρμογές.