ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΥΛΙΚΑ

ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ / ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ / ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ

ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΥΛΙΚΑ ΑΙΧΜΗΣ

Οι πιστοποιήσεις των υλικών στις κατασκευές μας εγγυώνται την μεγίστη απόδοση τους στις εκάστοτε εφαρμογές.

Στόχος μας

Μετατρέπουμε υλικά υψηλών προδιαγραφών σε λύσεις για προβλήματα υψηλών τεχνικών απαιτήσεων.

Αξίες μας

Οι πιστοποιήσεις των υλικών στις κατασκευές μας εγγυώνται την μεγίστη απόδοση τους στις εκάστοτε εφαρμογές.

Άνθρωποί μας

Συνεχής Ενημέρωση & Ερευνητικά Προγράμματα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η insula έχει την δυνατότητα επεξεργασίας και διαμόρφωσης όλων των υλικών που διαχειρίζεται, με τον απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό και την χρήση CNC μηχανημάτων, βάση σχεδίου, τεχνικών απαιτήσεων ή δείγματος.
View more details

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Οι διάφορες εφαρμογές των υλικών μας αφορούν τους κλάδους της βιομηχανίας και ναυτιλίας. Ειδικότερα τους χώρους της ενέργειας, μεταλλουργίας, αμυντικών συστημάτων καθώς και ηλεκτρονικών εφαρμογών βιομηχανίας και ναυτιλίας.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Οι πιστοποιήσεις των υλικών στις κατασκευές μας εγγυώνται την μεγίστη απόδοση τους στις εκάστοτε εφαρμογές.

Insula Trade - Industrial Marine Products & Materials

ΑΙΓΑΛΕΩ 20, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 185 45
Τηλ. 2104285502 Fax: 2104285504
Email: info@insula.gr